010-2930808 | info@vso-ajschreuder.nl Like ons op FacebookVolg ons op Twitter   
  VSO A.J. Schreuder
Home
Algemeen
VSO
Nieuwsbrief
Contact
 
U bent hier VSO ICT

Consumptieve Technieken (CT)
|
Zorg & Welzijn Schoonmaken
|
Zorg & Welzijn Wonen
|
Groen
|
Kunst
|
Textiel
|
Economie & Handel
|
ICT
|
Bewegingsonderwijs
|
Techniek
|
Zedemo

Alle groepen maken gebruik van het ICT lokaal. Ze krijgen hier instructielessen in Word, veilig internetgebruik.
Ook kan er extra geoefend worden op rekenen & lezen d.m.v. het educatieve programma Ambrasoft. De lesstof wordt afgestemd op de leerling.
De leerlingen werken in een aangepaste computeromgeving waarin onveilige, geweldige en niet-educatieve websites zijn afgeschermd.
Er is altijd toezicht in het ICT lokaal. 

 

Safer Internet Day is een jaarlijks terugkerende dag waarop in meer dan 100 landen in de wereld aandacht wordt gevraagd voor veilig internetgebruik door jongeren. 

De Safer Internet Day is een initiatief van de Europese Commissie (Safer Internet Programm, DG Information Society) en wordt gecoördineerd door Insafe, het Europese netwerk van Safer Internet Centers.Op dinsdag 9 februari 2016, wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor veilig en verantwoord gebruik van online technologieën en mobiele telefoons met name onder kinderen en jongeren.

Tijdens de Safer Internet Day 2016 staat het thema ‘Play your part for a better internet!’ centraal.

 

https://www.saferinternetday.nl/

https://veiliginternetten.nl/

 

 

Scholen hebben de plicht te zorgen voor een veilige omgeving en veilige toegang tot online technologie als onderdeel van de les- en leerervaring.
Het eSafety Label beoogt uw school te helpen deze uitdaging het hoofd te bieden om zo een veiligere, verrijkende omgeving te worden voor personeel en leerlingen. Goede online ervaringen gaan hand-in-hand met een degelijk schoolbeleid en een goed doordacht eSafety Actieplan. 

 

Week van de Mediawijsheid

In alle VSO-groepen is gewerkt aan de Week van de Mediawijsheid: 

  • Zelf maken van media (filmpje of presentatie)

  • lessen over internetveiligheid

  • online game 'Mediamasters'

De leerkrachten hadden ludieke filmpjes gemaakt. Zo werd er in de klas met elkaar gesproken over internet. 

 

'Je wachtwoord is prive'. 

'Wat is een goed wachtwoord?'

'Aan wie geef je je 06-nummer'

'Hoe lang zit jij achter een beeldscherm (tv, tablet, telefoon of game)?'
 

Nieuwe borden

Donderdag 11 september 2014 kregen de nieuwe groepen 1B en 2B hun vaste touchscreen borden. Nu zijn alle groepen voorzien van een 70 inch bord.
De verrijdbare borden zullen worden gebruikt bij de praktijkvakken en vergaderingen.
We wensen de leerkrachten en de leerlingen veel ProWise plezier met deze nieuwe borden!  

 

De eerste tablet binnen de AJS

Juf Leny Kunst heeft op  21 mei 2014 een tablet gewonnen!
Tijdens een gebruikers dag van de firma ProWise, een dag met workshops en tips uitwisselen omtrent het gebruik van de ProWise digiborden.
Hiermee is de eerste tablet een feit! Hij wordt ingezet voor instructie in het computerlokaal, kennismaken met een tablet en trainingsdoeleinden.
Hopelijk volgen er op termijn meer!  

Met ingang van mei 2014 is de A.J. Schreuderschool volledig digitaal! In alle groepen van het SO en VSO zijn nu digiborden van de firma ProWise aanwezig.
De benaming: 'Digibord' is eigenlijk onjuist. Het gaat om touchscreen borden.  De touchschreenborden reageren op aanraking van een pen of een vinger.
Ook kan het als een computer bediend worden met een toetsenbord en muis. Het is bestand tegen zonlicht en spiegelt minimaal.
Teamleden hebben de nodige trainingen gevolgd. Ze hebben het afgelopen jaar kunnen oefenen met een verrijdbaar digitaal bord

ICT en onderwijs zijn inmiddels onlosmakelijk met elkaar verbonden.We hanteren voor personeel, stagiaires & leerlingen een 'social media protocol' met daarin computerafspraken. Dit protocol wordt aan het begin van ieder schooljaar met de groepen besproken.

Op het VSO heeft iedere groep een aantal les in het computerlokaal. Dit kan extra lees- en rekenondersteuning zijn mbv het programma Ambrasoft.
Ook ict-les zoals leren omgaan met 'Word', de computer zelf en  'social media les'waarbij de leerlingen leren zich veilig op internet te begeven. 

Vanuit HALT zijn er jaarlijks preventielessen omtrent social media en het jaarlijks Mediamasterevenement. Hier nemen de oudste VSO groepen aan deel.

We hebben een ICT-leerlijn waar we onze leerlingen om leren gaan met alle facetten van multimedia. Een groot aandachtspunt is de veiligheid op het internet.

Op het VSO gaan de leerlingen een aantal malen per week naar het praktijklokaal ICT om daar gericht aan deze leerdoelen te werken.
Hieronder een aantal programma's die zijn opgenomen in onze leerlijn. 

www.ambrasoft.nl oefenmateriaal voor rekenen en spelling 

www.williewebwijs.nl  Hoe leer je verantwoord internet gebruiken? 

www.rekenweb.nl  Veel rekenspelletjes voor allerlei niveaus

www.mediamasters.nl  In de week van de mediawijsheid (ieder jaar in november) wordt er op het VSO meegedaan met de zgn. mediamasters. 

www.steffie.nl Een programma voor VSO leerlingen, leerlingen krijgen voorlichting van Steffie over uiteenlopende onderwerpen: alcohol, drugs, hoe leer je pinnen, hoe koop je een treinkaartje, wat kun je in je vrije tijd doen. Het wordt verteld en de leerlingen kunnen zelf oefeningen doen. 

www.diplomaveiliginternet.nl Met dit programma worden allerlei onderwerpen van veilig internet gebruik behandeld, passen bij het leerniveau.

 

Nieuws:
 
Locatie:
 
 
  © 2016 Copyright All rights reserverd | Realisatie: VDLX
Home
Algemeen
VSO
Nieuwsbrief
Contact
 
ICT VSO A.J. Schreuder VSO school voor ZMLK te Rotterdam Zuid VSO AJ Schreuderschool, speciaal voortgezet onderwijs, gehandicapten, zmlk, zeer moeilijk lerende, autisme, ICT, pdd-nos, Rotterdam-Zuid, PCBO, Down, christelijk