010-2930808 | info@vso-ajschreuder.nl Volg ons op Twitter   
  VSO A.J. Schreuder  
U bent hier De school Vieringen & identiteit

 

Vieringen

De Schreuder is een christelijke school voor voortgezet speciaal onderwijs.
Als de mentor les geeft aan de klas, gebruikt hij of zij de methode 'Trefwoord'.
In deze methode komen diverse maatschappelijke thema's en uiteenlopende onderwerpen aan bod.

Verder vieren wij de Christelijke feestdagen met elkaar. We vinden het belangrijk stil te staan bij ons geloof.
Omdat onze leerlingen diverse geloofsovertuigingen hebben, zoeken wij tijdens de lessen naar de samenhang in de geloofsbeleving.
Zo leren wij van elkaar en respecteren wij elkaars verschillen.  Bij iedere viering wordt er gekeken naar een passende wijze om dit met elkaar te beleven.
De Leerlingraad & Ouderregiegroep denken mee bij de voorbereidingen.

 

Nieuws:
 
Locatie:
 
  © 2016 Copyright All rights reserverd | Realisatie: VDLX  
projecten van de VSO A.J. Schreuder VSO school voor ZMLK te Rotterdam Zuid onderwijs, speciaal onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs, gehandicapten, zmlk, zeer moeilijk lerend, autisme, ass, adhd, pdd-nos, Rotterdam, PCBO,Down, christelijk