010-2930808 | info@vso-ajschreuder.nl Volg ons op Twitter   
  VSO A.J. Schreuder  
U bent hier De school Oefentherapie

In Balans Oefentherapie

Elke week is er een oefentherapeut van 'In Balans Oefentherapieaanwezig op school.
Leerlingen worden in het eerste leerjaar 
gescreend op houding, beweging en motorische vaardigheden. 

Leerlingen met houdings- en /of bewegingsproblemen en leerlingen met een motorische achterstand kunnen, wanneer ouders dit willen, worden behandeld door de oefentherapeut. Dit gebeurt op school en uitsluitend met toestemming van de ouders en op verwijzing van een huisarts of specialist. 

De kinderoefentherapeut is gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling van jongeren en behandelt kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand. 
Zij behandelt uiteraard ook kinderen en jongeren met houdings- en/of bewegingsproblematiek.
De therapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering van het kind. 

Als een leerling wordt aangemeld, wordt er een motorisch onderzoek gedaan.
Hiervan wordt een verslag gemaakt, met de resultaten, behandeldoel en –plan, waarbij er altijd uitgegaan wordt van de individuele mogelijkheden van het kind.
Bij het plan wordt ook rekening gehouden met eventuele gedragsproblematiek. 
Daarna start de therapie en gaat de therapeut samen met het kind aan de slag, waarbij spelenderwijs motorische vaardigheden worden eigen gemaakt.
Hierbij wordt er met de aanpak aangesloten op de belevingswereld en interesse van het kind. 

Het doel van de behandeling is spelenderwijs het vergroten van de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind waarbij het kind meer vertrouwen en plezier krijgt in het bewegen.

 Wilt u meer informatie over kinderoefentherapie of over In Balans Oefentherapie, dan kunt u dit vinden op de website:  Www.inbalans-oefentherapie.nl

 

 

Nieuws:
 
Locatie:
 
  © 2016 Copyright All rights reserverd | Realisatie: VDLX  
Oefentherapie via de VSO A.J. Schreuder VSO school voor ZMLK te Rotterdam Zuid VSO AJ Schreuderschool, speciaal voortgezet onderwijs, G-sporten, zmlk, zeer moeilijk lerend, autisme, adhd, pdd-nos, Rotterdam-Zuid, PCBO, Down, christelijk