010-2930808 | info@vso-ajschreuder.nl Volg ons op Twitter   
  VSO A.J. Schreuder  
U bent hier De school Leerroute en fasen

 

Een verdere professionalisering op heet AJ Schreuder Rotterdam Zuid.

1. Een rooster toegespitst op het voortgezet onderwijs.

2. Branche en Orrientatiebranche.

3. Carrousellessen.

 

 1. Een ander rooster 

We hebben op school 3 fases; Fase 1 met een leeftijd van 12-14 jaar, Fase 2 met een leeftijd van 15-16 jaar en Fase 3 met een leeftijd van 17-18 jaar(en ouder).

Elke fase heeft zijn eigen aanbod van theorie en praktijk, hoe dichter bij Fase 3 hoe minder de theorie en des te meer praktijk.

Fase 1        Fase 2          Fase 3         Scholing

75%            50%              25%              Theorie

25%            50%              75%              Praktijk

 

De praktijk wordt gevuld met lessen branche/WEP/externe stage. De branche en WEP kunnen ook gegeven worden op locatie, d.w.z. we gaan b.v. naar
de Zonnetrap(schoonmaak) of naar Oesopus Laurens.

De indeling van de klassen is als volgt:

Fase 1:

Klas 1.1 (fase 1 klas 1)     Oriëntatiebranche    ½ dag                                                     Woensdag          4 dagen theorie

Klas 1.2 (fase 1 klas 2)     Branche-WEP           ½ dag                                                      Woensdag          4 dagen theorie

Klas 1.3 (fase 1 klas 3)     Branche-WEP           2 x 1 dag                                                 Do-Vr                   3 dagen theorie

Klas 1.4 (fase 1 klas 4)     Branche-WEP           2 x 1 dag                                                 Ma-Di                  3 dagen theorie

Klas 2.1 (fase 2 klas 1)     WEP-Externe            Stage 2-3 dagen of WEP of Stage      Ma-Di                  3 dagen theorie

Klas 2.2 (fase 2 klas 2)     WEP-Externe            Stage 2-3 dagen of WEP of Stage      Do-Vr                   3 dagen theorie

Klas 3.1 (fase 3 klas 1)     Externe Stage          4 dagen Stage                                       Vrijdag ½ dag    ½ dag theorie

Klas 1D                                Branches-WEP         2 uur verdeeld over de gehele week

Klas 2D                                Branches-WEP         2 uur verdeeld over de gehele week

 

Alle klassen zijn ingedeeld op leeftijd en op cognitief vermogen(niveau).
Uiteraard wordt bij de samenstelling van de klassen ook rekening gehouden met leerlingen onderling.

Soms moet hier dan in afgeweken worden.


 2. Branche en Orientatiebranche

Als een leerling in fase 1 begint op school, zal hij zoals boven beschreven veel theorie hebben en weinig praktijk.
De praktijk wordt ingevuld door lessen in de branche(orrientatiebranche).

5 Keer per jaar wisselen leerlingen van de orrientatiebranche, gedurende (5x) 6 weken hebben de leerlingen oriëntatie in de branche Groen,
ZWT Textiel,
CT(horeca), Facilitaire Dienstverlening of ZWS Schoonmaak. Uiteindelijke zullen de leerlingen voor de komende jaren voorkeursbranches aangeven.
De branchegroepen-WEP-oriëntatiebranche zijn ook bedoeld voor onze leerlingen uit de D-groepen(Dagbesteding)
Zo is er een WEP Groen en Onderhoud bij TopAcademie Hordijk voor onze D-leerlingen die kennis gaan maken met een zinvolle dagbesteding
gericht op de verder ontwikkeling van de werknemersvaardigheden.

 

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat een branchegroep zich op locatie begeeft.

In het verloop van de fases 1-2-3 worden de praktijklessen steeds belangrijker en het laatste deel van fase 1 worden de branchedagen
uitgebreid naar twee hele dagen, in fase 2 zullen de WEP-stages plaats gaan vinden. WEP staat voor WerkErvaringsPlek.

 

Onder leiding van een docent/onderwijsassistent stage lopen in een groepje van 4-5 leerlingen.

WEP’s zijn in de branches:

* Groen Oesopus Laurens, SO AJ Schreuder, Zonnetrap.

* Schoonmaak SeeMarketing, Zonnetrap, SO AJ Schreuder en Voetbalvereniging LMO.

* Handel en Economie Jumbo Spinozaweg en Jumbo Keizerswaard.

* Techniek DURF, de Utrechtse Rijwielenfabriek op industrieterrein Zestienhoven.

 

3. Carrousellessen. 

Ons onderwijs rust op een drietal pijlers te weten:

> Arbeid

> Wonen

> Vrije Tijd

De eerste pijler van ons onderwijs is Arbeid. Vanaf het begin van fase 1 tot en met fase 3 zijn we hiermee bezig, zoals eerder is beschreven.
Het onderdeel wonen wordt voor velen belangrijk gevonden; hoe ga ik wonen, hoe kook ik mijn eigen maaltijd, hoe houd ik mijn huis schoon…….. etc.

Vrijetijdtijdsbesteding zal komend jaar worden gegeven met lessen dans, muziek en sport en spel.

Lessen die door onze eigen specialisten uit team gegeven worden.

Leerlingen uit de groepen dagbesteding hebben op Vrijdag Carrousel, en de groep 2.1 en 2.2 op woensdag.

 

Nieuws:
 
Locatie:
 
  © 2016 Copyright All rights reserverd | Realisatie: VDLX  
Leerroute voor de VSO A.J. Schreuder VSO school voor ZMLK te Rotterdam Zuid VSO AJ Schreuderschool, speciaal voortgezet onderwijs, gehandicapten, zmlk, zeer moeilijk lerend, autisme, adhd, pdd-nos, Rotterdam-Zuid, PCBO, Down, christelijk