010-2930808 | info@vso-ajschreuder.nl Volg ons op Twitter   
  VSO A.J. Schreuder  
U bent hier De school Leerroute en fasen

Leerroute

Elke leerling die bij ons op school komt, wordt ingedeeld in leerroute A, leerroute B of leerroute D.
Samen met de ouders wordt aan het begin van het eerste jaar een ontwikkelingsperspectief opgesteld.
In dit perspectief wordt vastgesteld in welke leerroute een leerling terecht komt. Hieronder staat een kort overzicht van de leerroutes.

Leerroute A

Leerroute A is uitstroom naar een mogelijke arbeidsplek in een bedrijf.
Deze leerlingen beheersen werknemersvaardigheden met een incidentele ondersteuning.
Ze zijn zelfstandiger en cognitief / sociaal sterker dan leerlingen uit een B of D leerroute. 

Leerroute B

Leerroute B is uitstroom naar een mogelijke beschutte arbeidsplek in een bedrijf.
Deze leerlingen beheersen werknemersvaardigheden met een regelmatige ondersteuning, het bedrijf biedt ze dus meer begeleiding en hulp.
Ze zijn zelfstandiger en cognitief / sociaal sterker dan leerlingen uit een D leerroute, maar minder zelfstandig en cognitief / sociaal sterk dan leerlingen 
in de A leerroute. 

Leerroute D

Leerroute D is uitstroom naar een arbeidsmatige dagbesteding of een belevingsgerichte dagbesteding.
Deze leerlingen beheersen werknemersvaardigheden met een voortdurende ondersteuning.
Ze zijn minder zelfstandiger en cognitief / sociaal sterk dan leerlingen uit een A of B leerroute.

Fasen

De school heeft de klassen ondergebracht in drie leeftijdscategoriën. Fase 1 (12-14 jr), Fase 2 (15-16 jr) en Fase 3 (17- 18/20 jr).
In principe blijft een leerling tot zijn of haar 18e op school.
Als de school én de ouders nog mogelijkheden zien voor een leerling, kan er een verlenging van de toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd worden.
Dan kan een leerling tot het 20e levensjaar op school blijven.
Maar dan moeten ouders en school het wel samen eens zijn dat er nog groei mogelijkheden zijn.

 

Nieuws:
 
Locatie:
 
  © 2016 Copyright All rights reserverd | Realisatie: VDLX  
Leerroute voor de VSO A.J. Schreuder VSO school voor ZMLK te Rotterdam Zuid VSO AJ Schreuderschool, speciaal voortgezet onderwijs, gehandicapten, zmlk, zeer moeilijk lerend, autisme, adhd, pdd-nos, Rotterdam-Zuid, PCBO, Down, christelijk